Ogłoszenie

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W MALACHINIE


DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej. Zespół Szkół w Malachinie jest bezpośrednim spadkobiercą tych bogatych tradycji szkolnictwa zawodowego w Czersku. Dziś, we współpracy z ponad 180 pracodawcami, mamy możliwość kształcenia uczniów w różnorodnych zawodach. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych: egzaminów zawodowych i matury, jest dobrze wyposażona - sale lekcyjne są skomputeryzowane, mamy nowoczesną salę sportową, kompleks Boisk Orlik, a od lat prowadzone badania, wśród uczniów kończących szkołę i absolwentów, potwierdzają bardzo wysoki poziom zadowolenia z wyboru szkoły i współpracy z nauczycielami oraz klimatu życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rejestracja kandydatów do szkół odbywa się drogą elektroniczną. Na stronie internetowej Powiatu Chojnickiego www.chojnice.edu.com.pl  kandydat loguje się i pobiera druk wniosku o przyjęcie do szkoły. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły w sekretariacie ZS w Malachinie ( Malachin, ul. Główna 11, tel. 52 398 6088, i elektronicznie email: [email protected]) w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.,

1. TECHNIKUM  IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE: języki obce angielski i niemiecki, jeden obowiązkowy przedmiot w zakresie rozszerzonym -język obcy, praktyki zawodowe w czwartej  klasie 6 i 4 tygodniowe
    1) TECHNIK EKONOMISTA, może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy, finansów, kadr, itp.  5 letnie Technikum daje możliwość uzyskania:
    • wykształcenia średniego,  
    • dyplomu technika ekonomisty (i świadectw w kwalifikacjach EKA04 - prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)
    • świadectwa dojrzałości - matury.
    2) TECHNIK INFORMATYK w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego. 5 -letnie Technikum daje możliwości uzyskania:
    • wykształcenia średniego,  
    • dyplomu technika informatyka ( i świadectw w kwalifikacjach:  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci oraz  INF.03.  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
    • świadectwa dojrzałości - matury.

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE: ukończenie szkoły daje gwarancje zatrudnienia oraz możliwość dalszego kształcenia w liceum dla dorosłych, języki obce do wyboru: angielski lub niemiecki, praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, przedmioty teoretyczne zawodowe z wyjątkiem klasy wielozawodowej odbywają się w szkole, możliwość  dodatkowych kursów, wycieczek dydaktycznych, wizyt studyjnych, staży i stypendiów finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego i UE. Oferowane zawody:
    • sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz
    • a w klasie wielozawodowej w wielu zawodach np. kucharz, fryzjer, rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektromechanik, kierowca mechanik, murarz- tynkarz, obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, a w ramach współpracy z firmą SYLVADREWNO z Wiela, w  zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,  itd.,  zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w ramach 4 tygodniowych kursów w CNT w Chojnicach, innych ośrodkach kursowych, lub u pracodawców w ramach konsultacji.

3. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA, język angielski, bardzo atrakcyjne zajęcia rewalidacyjne, połączone z wycieczkami dydaktycznymi, praktyczna nauka zawodu w  zakładach pracy, w tym w Spółdzielni Inwalidów "Równość".  

ZS W MALACHINIE:
    1) z Urzędem Marszałkowskim realizuje "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z którego, w latach 2017-2022 – 111  uczniów otrzymało stypendia marszałkowskie, 50 ukończyło kursy spawania,  27 kursy księgowości komputerowej, 23 kurs EXCELA, 10 kurs stolarski, 7 kurs dekorowania potraw, 18 kurs fryzjerski, ponad 110 uczniów zrealizowało staże zawodowe, ponad 200 uczniów wzięło udział w tzw. wizytach studyjnych w renomowanych zakładach pracy
    2) z BBS START GmbH i niemieckim Powiatem Ludwigslust-Parchim od 2009 roku organizuje wyjazdy młodzieży do Niemiec
    3) organizuje liczne wycieczki dydaktyczne, konkursy, zawody ,zajęcia pozalekcyjne  sportowe i teatralne, imprezy z udziałem zaproszonych gości itp, itd. uczy i zachęca do działalności społecznej i wolontariatu, w tym aktywnie uczestniczy w akcjach krwiodawstwa i DKMS, organizuje Akcje Wigilia dla rodzeństwa uczniów szkoły i dzieci z rodzinnych domów dziecka itp.

Zapraszamy na naszą stronę internetową (m.in. do wirtualnego zwiedzania szkoły) https://www.malachin.edu.pl,  jesteśmy też na Facebooku, poznaj nasz Fanpage i dołącz do nas jako uczeń w roku szkolnym 2022/2023!!!

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.