30-04-21
Gm. Czersk. Pytania w sprawie rejestrów
Zastępca burmistrza Czerska: Rejestr
wydatków zostanie usuniętyCzytelnik ma uwagi co do sposobu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, jak i samej treści (a raczej braku) „Rejestru wydatków”.
Chcąc wejść w „Rejestr wydatków” trzeba w BIP kliknąć zakładkę – „Rejestr umów”, co może wprowadzać w błąd.


- Czy w menu BIP znajdzie się zakładka informująca o odsyłaniu do Rejestru wydatków? - stawia pytanie.
W Rejestrze wydatków jest szereg pozycji, gdzie nie ma podanych informacji o podmiocie i opisie wydatku. - Z czego wynika brak wszystkich danych w umieszczonych wpisach w Rejestrze wydatków? Czy dane zostaną uzupełnione, jeśli tak to kiedy, jeśli nie, to dlaczego? - padają kolejne pytania.

- Z uwagi na konieczność dostosowania systemu „Magistrat” do automatycznego generowania danych, niezbędnych do sporządzania sprawozdania w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z  powodu przedstawionego w listopadzie ubiegłego roku  projektu  nowelizacji ustawy  o finansach publicznych, w myśl której upublicznieniu podlegać będą wydatki powyżej 10 tys. zł   pilotażowo wprowadzono Rejestr wydatków. Jednak z powodu problemów, jakie sprawia poruszanie się po zakładce  „Rejestr umów” nawet osobom doświadczonym w tematyce samorządowej oraz dlatego, że do dzisiaj nie ma obowiązku ustawowego upubliczniania takich danych przedmiotowy rejestr zostanie usunięty. Pozostanie jak dotychczas zwyczajowo przyjęty (nie ma  obowiązku ustawowego) Rejestr umów – informuje Bogumiła Ropińska, zastępca burmistrza Czerska.

(red)

Od Redakcji:
Zakładka w BIP Gminy Czersk „Rejestr umów” odsyła już do "Rejestru umów".
"Rejestr wydatków" o godz. 13.30 został usunięty.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.