18-09-19
Czersk. Podział środków, dyskusja
Zebranie Osiedla Centrum w Czersku

W Centrum Informacji Turystycznej odbyło się wczoraj (17.09) zebranie osiedla Centrum. Mieszkańcy zapoznani zostali z realizacją osiedlowego budżetu na rok 2018, jak i z propozycją rozdysponowania pieniędzy w 2020 roku.

Osiedle będzie miało do dyspozycji 46 003 zł z przeznaczeniem na : utwardzenie ul. Sikorskiego, modernizację placu zabaw czy współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych . Rezerwa wynosi 2 300 zł.

Burmistrz zapoznał zebranych z projektem zmian w  statutach osiedli, złożony został również wniosek o budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1, wymianę płotu cmentarza honorowego czy utworzenie stref aktywności dla seniorów.  Pojawiła się także prośba o całkowite zamknięcie dla samochodów ul. Gen. Hallera w rejonie placu im.hm. Piekarka w dni targowe.

(red)





Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.