30-09-20
Czersk. Zebranie Osiedla `Chojnickie`
Skargi na zachowanie młodych ludzi, monitoring,
pojemnik na leki, prędkość, podział środków


Zakończyły się już zebrania wiejskie w sołectwach gminy Czersk. We wtorek (29.09) odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla „Chojnickie”. Zebranie otworzyła przewodnicząca osiedla Teresa Smyk. Obecny był burmistrz Przemysław Biesek-Talewski oraz radni - Beata Pyżewska, Zofia Łącka, Grzegorz Kobierowski, Daniel Szpręga oraz Jacek Argasiński. Na prowadzącego wybrano Marka Lipińskiego.

Po przedstawieniu sprawozdania, gdzie wspomniano o inwestycjach, największą a zarazem najdroższą z nich była budowa chodnika. 14 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane na doposażanie placu zabaw będą przeznaczone na budowę punktów świetlnych na ulicy Wrzosowej. W kwocie tej znajdzie się samo wykonanie ponieważ projekt został przygotowany wcześniej.

Na ręce Teresy Smyk złożono w imieniu mieszkańców ulicy Marii Konopnickiej serdeczne podziękowania za wnioski składane o utwardzenie tego odcinka - w końcu zadanie zostało zrealizowane.  

W budżecie osiedla chojnickiego na rok 2021 znalazło się 50 778,00 zł. Kwotę tę rozdysponowano na następujące zadania: 36 000,00 budowa dalszego odcinka chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej, odnowa przystanków autobusowych na ulicy Chojnickiej - 500,00 zł. Budowa nowych punktów świetlnych na ulicy Wrzosowej oraz Towarowej koszt to 11 778,00 zł. Na utrzymywanie terenów zielonych przeznaczono 1500,00 zł. Udział i współorganizacja imprez 600,00 zł oraz imprez sportowych 400,00 zł.

W dyskusji pytano dlaczego w miejscowej aptece mieszczącej się w centrum miasta zlikwidowano pojemnik na przeterminowane leki oraz odpady medyczne. "Klienci są bardzo nerwowi, bo nie wiedzą gdzie wyrzucać takie śmieci" - usłyszeliśmy. W tej sprawie głos zabrał burmistrz informując, że śmietnik na takie odpady znajduje się w punkcie selekcji odpadów. Natomiast nie jest mu znany powód dlaczego usunięto dotychczasowy pojemnik w aptece. "W mojej opinii powinien się on tam znajdować". Obiecał, że zbada sprawę.

Ponadto poruszano temat nadmiernej prędkości pojazdów na ulicy Konstantego Klina. Problemem dla mieszkańców jest również nieodpowiednie i głośne zachowywanie się młodzieży korzystającej z wiaty przy miejscowym placu zabaw. Burmistrz poinformował zgromadzonych, że stara się zwiększać obszar monitoringu, aby zapobiec takim zachowaniom. Jednak monitoring przekazuje do urzędu miejskiego tylko obraz co nie zawsze jest podstawą interwencji policji, gdy widać na ekranie, że w owym miejscu pojawili się ludzie. Często bywa również tak, że policja nie może przyjechać w danym momencie lub zanim przyjedzie wskazane osoby zdążą już odejść. Zostanie skierowana prośba w stronę stróżów prawa, aby w/w teren częściej odwiedzać.

Na koniec przewodnicząca podziękowała zebranym za przybycie cytując wiersz.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.