29-09-20
Gm. Czersk. Zebranie w Łęgu
Boisko, przekraczanie prędkości,
przebudowa berlinki, podział środków


Wczoraj (28.09) wieczorem odbyło się zebranie wiejskie w Łęgu. Na spotkanie z mieszkańcami do miejscowego domu kultury przybyli radni: Barbara Fierek, Stanisław Pozorski oraz Daniel Szpręga. Był też obecny burmistrz Przemysław Biesek-Talewski. Wszystkich przybyłych przywitał sołtys Andrzej Kosecki, który poprowadził zebranie.


Przedstawiono szczegółowo kwoty, które zostały wykorzystane w sołectwie na poszczególne zadania w minionym okresie - między zebraniami. Z tegorocznego funduszu nie zostało zrealizowane zadanie "Promocja walorów gminy" czyli organizacja imprez. Zaproponowano, aby te środki - 5000,00 zł - przeznaczyć na zakup kostki brukowej, zadanie przegłosowano.

W roku kolejnym sołectwo będzie dysponować kwotą 73 729,00 zł.
Fundusz podzielono następująco:
- 6000,00 zł remont dróg
- 55 0000, 00 zł budowa punktów świetlnych na ulicach Słoneczna, Worzałły raz na Szyszkowcu
- 3 500,00 zł utrzymanie terenów zielonych
- 2 500,00 zł utrzymywanie czystości w sołectwie
- 6 729,00 zł - organizacja imprez

W sprawach bieżących sołectwa pojawił się temat budowy boiska do siatkówki plażowej, które miało być wykonane w bieżącym roku - niestety inwestycja nie doszła do skutku. Burmistrz poinformował zainteresowanych, że materiały na budowę boiska zostały już zakupione, a zadanie - jeśli przegłosują je radni - znajdzie się w budżecie gminy na kolejny rok.

Kolejnym ważnym problemem nurtującym mieszkańców była kwestia nadmiernego rozwijania prędkości przy ulicy Długiej. Tutaj także głos zabrał włodarz mówiąc, że podejmie temat przy okazji spotkania ze starosta. Burmistrz zapewnił, że na chwilę obecną postara się zainterweniować w tej sprawie na policji, aby funkcjonariusze zwiększyli ilość kontroli prędkości we wskazanym miejscu.

Przemysław Biesek-Talewski poinformował również mieszkańców, że w najbliższych latach czekają na nich zmiany. Na pewno zmieni się część Łęga przylegająca do drogi krajowej nr 22, która ma zostać kompleksowo przebudowana. Ulica Chojnicka będzie miała nowe oświetlenie, ścieżkę rowerową i zatoczki autobusowe. Zmianie ulegnie też zapewne układ niektórych skrzyżowań.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.