30-09-20
Gm. Czersk. Zebranie w Lipkach
Nowa droga, apel mieszkańców, rozbudowa
budynku OSP, podział środków


Zebranie wiejskie w Sołectwie Lipki otworzył jego sołtys Zbigniew Berendt. Z mieszkańcami spotkali się również - burmistrz Przemysław Biesek-Talewski oraz miejscowy radny Maciej Deja.

W sprawozdaniu wspominano o inwestycjach wykonywanych na terenie sołectwa oraz imprezach i spotkaniach, które odbywały się przed pandemią. Między innymi zorganizowany został Dzień Kobiet oraz zabawa karnawałowa dla dzieci.

Śródki, które nie zostały wykorzystane na kolejne zaplanowane imprezy zostały przesunięte na zakup płyt yomb.

W kolejnym roku – z funduszu sołeckiego - zostaną wykonane następujące zadania:
- 8 000,00 zł  remont dróg
- 20 000,00 zł modernizacja dróg
- 5 000,00 zakup przystanku autobusowego - tutaj padłą propozycja ze strony mieszkańca, aby zapytać firmy korzystające z tego obiektu o dołożenie się do tej inwestycji - Robus i Steico.
- 500,00 zł remont
- 5000,00 zł doposażenie świetlicy wiejskiej
- 400,00 zł utrzymanie terenów zielonych
- 3400,00 zł - utrzymywanie czystości w sołectwie, w tym 3000,00 zł  zakup Toi Toi
- 2000,00 zł zakup odzieży dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej
- 3 786,00 zł - promocja walorów gminy poprzez organizacje imprez

Wszystkie zadania dają nam łączna kwotę 48 086,00 zł. Wyżej przedstawiony budżet został przegłosowany.

W sprawach bieżących poruszany był oczywiście temat inwestycji, która niedawno rozpoczęła się na terenie sołectwa – mowa o przebudowie drogi na odcinku Łag - Złe Mięso. Jest to niewątpliwie bardzo kosztowna inwestycja - dowiedzieliśmy się od burmistrza, że szacowana na ok. 5 200 000, 00 zł z czego połowę Powiat Chojnicki pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. Dopytywano o projekt zadania. Mieszkańcy apelowali do burmistrza, aby zamiast jednego wykonano co najmniej dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo naszych pociech, być może kierowców ograniczą też prędkość pojazdów, bo na tym odcinku rozwijane są prędkości do ok. 100km/h – argumentowano. Przypomnijmy, obowiązuje tam 40 km/h.

W najbliższych latach na terenie sołectwa w planach jest rozbudowana budynku jednostki OSP. Obiekt ma zostać powiększony o kotłownię gazową oraz boks garażowy. Burmistrz poinformował, że przedmiotowa dokumentacja techniczna jest na ukończeniu, a kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na budowę. Realizacja całej inwestycji ma potrwać ok. 2 lata.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.