15-09-20
Gm. Czersk. Zebranie w Malachinie
Podział środków. Nowa droga i ścieżka
rowerowa w 2021 roku


Fundusz sołecki na 2021 rok wspólnie przegłosowali również mieszkańcy sołectwa Malachin. Zebranie wiejskie odbyło się w poniedziałek (14.09), jak zawsze w miejscowej świetlicy. Na spotkaniu obecny był m.in. burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski oraz radna Barbara Fierek.

Sołtys Sylwia Turzyńska zaproponowała, aby zebranie poprowadził Stanisław Skuczyński co jednogłośnie przegłosowali obecni na sali. Zgodnie z porządkiem obrad odczytano sprawozdanie z działalności. Z powodu panującej pandemii nie zorganizowano imprez - m.in. Dzień Kobiet  oraz Dzień Dziecka. Uczestnicy przegłosowali propozycję sołtys, aby za kwotę przeznaczona na ten cel kupić kolejne płyty yomb, które posłużą do utwardzenia dróg.

Kwota jaką sołectwo Malachin otrzymało na kolejny rok to 42 985,00 zł.  Jak w większości sołectw największy procent zaplanowano na drogi. 30 000, 00 – kontynuacja utwardzenia odcinka ulicy Słonecznej na długości 75 metrów poprzez ułożenie płyt yomb. Poprawa stanu technicznego nieutwardzonych dróg poprzez nawiezienie kruszywa ok. 80 ton szacowany koszt to 6 000,00. Wspieranie młodzieżowej drużyny pożarniczej to korzyść dla wsi i jej mieszkańców – zakup strojów sportowych za kwotę 1 000,00 zł. Na utrzymanie terenów zielonych wyznaczono 2 000,00 zł. A organizacja imprez oraz festynów to koszt 3 958,00 zł. Zgromadzeni jednogłośnie przegłosowali te propozycje.

Tematem do dłuższych rozmów okazała się największa drogowa inwestycja na pograniczu sołectwa Malachin oraz sołectwa Łubna. Przebudowę wspomnianej drogi wyceniono aż na około 4 400 000, 00 zł. Ponad połowę funduszy pozyskano ze środków zewnętrznych. Głos w tej sprawie zabrał Przemysław Biesek-Talewski, który wyjaśniał mieszkańcom jak będzie wyglądać nowa droga po zakończeniu budowy. Trakt zyska asfaltową nawierzchnię, wzdłuż której zostanie poprowadzony  ciąg pieszo-rowerowy. Pojawią się też punkty świetlne. Planowany czas zakończenia zadania przewidziany jest na jesień 2021.
- Bardzo cieszę się, że to akurat nasza mała wieś będzie mogła pochwalić się tak nowoczesnym odcinkiem drogi – dodała Sylwia Turzyńska.

Mieszkańcy zwracali też uwagę, aby obciąć krzewy i wystające gałęzie na ul. Leśnej i Podleśnej, ponieważ przy mijaniu się aut można porysować ich karoserie. Sygnalizowano również, że autobus nie dojeżdża po dzieci na ulicę Słoneczną. Burmistrz tłumaczył to tym, że była tam nieutwardzona droga i firma, która świadczy usługi dowozu ma swoje wymagania i nie chce, aby jej pojazd jeździł po tego rodzaju traktach. Być może zmieni się to po zakończeniu budowy odcinka Łubna-Malachin, bo ulica Słoneczna częściowo została już utwardzona.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.