16-05-21
POMORSKIE. KOMUNIKAT
Zmiana w ZUS: W zgłoszeniach do ubezpieczeń
będziemy podawać kod zawodu


Szykują się zmiany w niektórych drukach ZUS. Od 16 maja w zgłoszeniach do ubezpieczeń trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu. Oznacza to nowe wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA.


Od 16 maja nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów formularzy ZUS. Zgodnie ze zmianą w drukach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba będzie od tej pory podawać kody zawodu ubezpieczonego.   |  fot. pixaby.com

Informacja o wykonywanym zawodzie jest istotna dla monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, a także analiz i prognoz dotyczących rynku pracy czy przemian struktury społecznej. Informacje te pozwolą również oszacować, w których zawodach i kiedy występuje największa zachorowalność. Dzięki znajomości kodu zawodu będzie można prowadzić analizę orzekanego stopnia niezdolności do pracy, w zależności od wieku i wykonywanego zawodu, czy ocenę poziomu wysokości świadczeń w korelacji z wykonywanym zawodem.

Zgromadzone dane będą też pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wpływu składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych. Zapotrzebowania na dane statystyczne zgłaszają też ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie. Od 16 maja w formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu”. Zmieni się też opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”. Podawany kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, określoną w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Obowiązek podawania w ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu będzie dotyczył dokumentów składanych od 16 maja 2021 r. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do zmian. Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z podpowiadanej przez oprogramowanie listy.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.