9-05-19
Region. Zobacz odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie
Zrzut wód popłucznych do Wdy

Otrzymaliśmy informację od czytelnika dotyczącą zrzutu do rzeki Wda w Czarnej Wodzie. Został podesłany również link do filmu, na którym widać zaistniałą sytuację.

Link do filmu:
https://www.facebook.com/sebastian.drezek.75/videos/299882500913170/

Poprosiliśmy burmistrza Czarnej Wody o sprawdzenie sygnału i po rozpoznaniu tematu przesłanie wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedź z urzędu – poniżej: 

„Na przesłanym przez Państwa filmie pokazano wypływ wód popłucznych powstałych w wyniku oczyszczania filtra stacji uzdatniania wody.
Zgodnie z wydaną przez Starostę Starogardzkiego decyzją Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie rurociągiem zlokalizowanym na działce nr 794/10 do rzeki Wdy wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w ilości 7,5 m3/dobę. Jakość tych wód jest kontrolowana zgodnie z harmonogramem. Wyniki badań wykonane w lutym 2019 r. nie wykazały przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń, tj. żelaza ogólnego i zawiesiny ogólnej. Kolejny pobór próbek wód popłucznych został wykonany przez akredytowane laboratorium pod koniec kwietnia 2019 r. Wyniki badań spodziewamy się otrzymać w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Przyczyną mętności widocznej na filmie jest prawdopodobnie skumulowanie większej niż przeciętnie ilości osadu (minerałów znajdujących się w wodzie głębinowej) w przepłukiwanym filtrze.
W związku z sygnalizowanym problemem przeprowadzimy dodatkową kontrolę studni odstojnikowych oraz procesu oczyszczania filtrów wody"
– pisze Julia Gąsiorowska Podinspektor Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Gospodarki Wodno-Ściekowej Urząd Miejski w Czarnej Wodzie.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.